Moto Events

Mitt konsept for denne skuleoppgåva var lyd og liv. Difor er logoen ei stilisert lydbølgje i ein crescendo, som tilseier starten på eit nytt selskap. Mange av elementa i Moto sin profil er basert på bølgjer og rørsle, til dømes femteelementet med op-art inspirert av Bridget Riley, og biletstilen med lysgraffiti. Saman med fargepaletten skapar det ein levande og pulserande identitet. For dette prosjektet mottok eg eit diplom under Sterk 2013.

Logo

Primær- og sekundærlogo

Fargepalett

Fargepalett som symboliserer dei ulike kjenslene og verdiane bak konseptet

Op-art

Mønster inspirert av Bridget Rileys op-art

Visittkort

Visittkort

Postalia

Postalia

Plakat

Designmal for konsertplakatar

Nettside

Nettsidedesign